राष्ट्र हितमा समर्पित

चीनमा चीन-भारत मूर्ति प्रदर्शनी

शुक्रवार, ७ पौष 9:51 PM

चीन-भारत मूर्ति प्रदर्शनी हाल चीनको स छ्वान प्रान्तीय सङ्ग्रहालयमा आयोजना भइरहेको छ।

चीन-भारत मूर्ति प्रदर्शनीमा प्राचीनकालका 103 वटा चिनियाँ मूर्ति र 56 वटा भारतीय मूर्ति प्रदर्शित गरिएको छ। सो प्रदर्शनी सन् 2018को जनवरी सात तारिख सम्पन्न हुनेछ।

प्रदर्शनी चीनको स छ्वानमा
चीन-भारत मूर्ति प्रदर्शनी हाल चीनको स छ्वान प्रान्तीय सङ्ग्रहालयमा आयोजना भइरहेको छ।

चीन-भारत मूर्ति प्रदर्शनीमा प्राचीनकालका 103 वटा चिनियाँ मूर्ति र 56 वटा भारतीय मूर्ति प्रदर्शित गरिएको छ। सो प्रदर्शनी सन् 2018को जनवरी सात तारिख सम्पन्न हुनेछ।